Derfor stiller jeg til fakultetsstyret

Jonas Nikolaisen er din kandidat til fakultetsstyret.I løpet av årene på Dragefjellet og i Bergen har jeg engasjert meg mye i styringen av UiB. Nå tar jeg med meg erfaringene og ønsker å bruke mitt siste studieår på å representere deg i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Fakultetsstyrets arbeid fremover vil nok i stor grad preges av koronasituasjonen. Samtidig er det viktig at dette ikke sender andre viktige saker i glemmeboken. Situasjonen har vist hvor viktig det er å være frempå med utvikling av nye læringsarenaer og møteplasser. Jeg vil fokusere på:

  • Et godt læringsmiljø
  • Samarbeid mellom studentorganisasjonene og fakultetet
  • Mer praksis i utdanningen

Du kan lese mer om våre saker ved å klikke her. Mer informasjon om selve valget og hvordan du avgir stemme finner du her her. Valget åpner 2. juni 2020.

– Vi må ikke glemme læringsmiljøet

Det blir først og fremst viktig å sikre at smitteverntiltak ikke går på bekostning av læringsmiljøet. Vi trenger alltid fremragende undervisning, studentarbeidsplasser av høy standard og gode sosiale møteplasser. Fakultetsstyret må sørge for nødvendige ressurser og tiltak for å garantere dette. Vi må ikke glemme læringsmiljøet.

UiB har et mål om å sørge for gode fleksible studentarbeidsplasser for egenstudier og sosiale læringsaktiviteter. Smittevern skal ikke sette en stopper for dette! Nødvendig ombygging må prioriteres.

– Sammen er vi sterke

Vi må også sikre faste kontaktpunkt mellom studentene og fakultetet, særlig for å få til et godt samarbeid rundt mottaket av nye studenter. Fakultetet må være en støttespiller og legge til rette for at studentaktivitene kan fortsette under koronapandemien. Med bakgrunn som ELSAs generalsekretær har jeg lenge arbeidet for mer dialog og samarbeid mellom de ulike studentorganisasjonene på fakultetet. Det vil jeg også fortsette med fra fakultetsstyrets side. Det er bare sammen vi er sterke!

Mer praksis gir en konkurransedyktig utdanning

Dessuten viser krisen hvor viktig det er at utdanningen vår er konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Min hjertesak er mer praksis i utdanningen. Dette har alltid vært en viktig del av mitt engasjement. Jeg har de siste årene vært med på å utforme UiBs handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet, handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet og handlingsplanen for forskningsinfrastruktur. Dette er tre sentrale styringsdokumenter som alle berører praksismuligheter i studiet, men de er lite verdt om de ikke følges opp i virkeligheten. Det har jeg tenkt å gjøre.

I den aktuelle situasjonen har det aldri vært tydeligere at vi jusstudenter trenger praktisk erfaring for å konkurrere på arbeidsmarkedet. Med studiereformen og det kommende arbeidet til arbeidsgruppen som skal utrede utformingen av femte studieår har vi nå muligheten til å få inn mer praksis. Det blir en viktig oppgave å sørge for riktig bruk av midler slik at det opprettes et praksisfag som kommer alle studentene til gode.

Klarer vi å møte disse to utfordringene, har vi allerede kommet et godt stykke på vei. Men det kan også dukke opp så mye mer. Jeg er opptatt av å samle innspill underveis og bruke den kompetansen jeg har fra utdanningssektorens budsjetterings- og ansettelsesprosesser.

Det aller viktigste er at vi studenter engasjerer oss. Det er mange verv å fylle på Dragefjellet – da er det viktig at ikke bare en håndfull studenter melder seg til tjeneste. Derfor synes jeg det er viktig å søke hjem til Dragefjellet og stiller meg til disposisjon. Det bør du også gjøre ved neste anlending! Dette er din mulighet til å påvirke. Bruk den!