Politikk

Jonas Nikolaisen er din kandidat i Sigdal og Viken.

Ved kommune- og fylkestingsvalget 2019 stiller jeg til valg som kandidat nummer 3 for Høyre i Sigdal og er 28. kandidat for Viken Høyre til fylkestingsvalget.

Forrige valg manglet jeg én stemme for å komme inn i kommunestyret. Nå håper jeg DU vil gi meg en slenger – uansett hvilket parti du stemmer denne høsten!

Som nesten ferdig utdannet jurist er jeg opptatt av at lover og regler følges – også i kommunen. Bukken skal ikke passe på havresekken. Vi kan ikke være i en situasjon der vi er avhengige av klager, utsettelser og ekstraordinære møter for å styre bygda på en god måte. Politikerne er nødt til å ta ansvar før problemene oppstår.

Har du tatt VGs valgomat? Der kan du også se hva jeg mener i en rekke saker. Klikk her for å besøke valgomaten.

Jeg er spesielt opptatt av disse sakene:

  • Mer praktisk undervisning og kontakt med næringslivet i skolen.
  • Mindre politisk innblanding og overstyring.
  • Gode bussforbindelser. Det skal være mulig å komme seg både inn og ut av bygda når du trenger – også på kveldstid. Da må politikerne aktivt følge med på hva Brakar holder på med.
  • Utvikling av boligtomter, spesielt i nedre Sigdal.
  • Raskere utbygging av gatelys og gang- og sykkelsti i sentrum og boligfelt for å sikre trygge områder for barn og unge.
  • Raskere fiberutbygging. Folk må ha ordentlig nettilgang.
  • Opprusting og vedlikehold av veiene i Sigdal. Det skal være trygt å kjøre på veiene våre.

Ta gjerne kontakt med meg.