Jonas Nikolaisen Jeg heter Jonas Nikolaisen og er bosatt i Sigdal i Buskerud. Med ledererfaring fra ulike styrer, råd og utvalg i utdanningssektoren, lokalpolitikken og frivillige organisasjoner i Bergen og på Østlandet har jeg en bred og variert bakgrunn. Jeg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB) og arbeider som jurist i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Høsten 2023 ble jeg valgt som fylkestingsrepresentant for Høyre i Buskerud.

Tidligere har jeg blant annet vært studentpraktikant ved Norges ambassade/FN-delegasjonen i Wien og arbeidet som rådgiver i Vestland fylkeskommune. Før jeg tok fatt på studiene i Bergen gikk jeg studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi ved Akademiet videregående skole i Drammen, der jeg også var elevrådsleder.

Aktiv politiker og student

På fritiden er jeg aktiv i lag og foreninger. Mitt første styreverv var i den lokale 4H-klubben. Senere har jeg blant annet vært leder av Sigdal ungdomsråd, der jeg i perioden 2011-2015 fikk lede engasjerte barn og unge i blant annet barn og unges kommunestyre. Gjennom vervet i Sigdal ble jeg også aktiv i ungdommens fylkesting.

Etter å ha vært engasjert i forbindelse med valget i 2011 meldte jeg meg inn i Unge Høyre. Jeg har aldri vært i tvil om hvilket parti jeg tilhører. Jeg tror på enkeltmennesket og er motstander av politikk som fokuserer på systemet fremfor individet, følgelig mener jeg også at private bør slippes til enten det er snakk om jernbane, helsetjenester, skole eller annet.

I dag er jeg leder av Sigdal og Eggedal Høyre og medlem av fylkestinget i Buskerud, hvor jeg også er valgt som medlem av kontrollutvalget. Ut 2023 har jeg også vært vara til Viken fylkesting og komité for utdanning for Høyre. I 2021 var jeg kandidat for Høyre til stortingsvalget i Buskerud valgkrets. Tidligere har jeg vært medlem av kommunestyret i Sigdal og nestleder av hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Fra 2012 til 2017 var jeg aktiv i Unge Høyre. Der ledet jeg lokallaget, var medlem av fylkesstyret og hadde en periode i arbeidsutvalget. Slik preger lokalpolitikken mitt engasjement og jeg ser at de beste løsningene ofte skapes der de trengs. Andre spørsmål, som for eksempel EU-medlemskap har også fanget min interesse. Jeg er en sterk tilhenger av norsk medlemskap og mener det er på høy tid at Norge får reell påvirkningskraft i EU.

Som student i Bergen engasjerte jeg meg i studentpolitikken og avsluttet studiene med et år i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet. Jeg var aktiv i Studentparlamentet ved UiB 2016 – 2020, hvor jeg også samlet erfaring fra blant annet UiBs læringsmiljøutvalg, Råd for samarbeid med arbeidslivet og Innstillingsrådet for studentlegater.

Mer enn politikk

I tillegg til politiske verv er jeg også friidrettsdommer og driver med elektronisk tidtaking i Sigdal friidrettsklubb. På vinterstid er jeg frivillig oversetter (norsk-tysk) for Skiflyvning Vikersund. I Bergen var jeg hovedtillitsrepresentant for Gyldenpris Studentboliger (Sammen) 2016 – 2019 og generalsekretær for ELSA Bergen i to perioder 2017 – 2019.

Send meg gjerne en e-post eller finn meg på sosiale medier.